CranioSacraalShiatsuProtocol

Behandelmethode

Het voornaamste doel van een behandeling? Een zo diep mogelijke ontspanning van de patiënt.

In de cranio-sacraaltherapie volgens Upledger (zie het deel geschiedenis onderaan) wordt het cranio-sacrale systeem als leiddraad genomen voor de hele sessie. Het hele lichaam komt hierbij aan de beurt. Met een heel lichte druk, amper de druk van een klein muntstuk, maken we contact met de onderliggende beenderstukken.
Bovendien ontwikkelde Upledger Somato-Emotional Release (SER). Hierbij deblokkeren we eventuele energiecysten. Dit zijn plekken waar energie geblokkeerd zit, waar de energie van trauma’s ingekapseld zit. Zo’n trauma kan een auto-ongeval zijn, maar net zo goed domweg van de trap donderen. 

Cranio-sacraaltherapie is een volledig op zichzelf staande therapie, waarbij het cranio(schedel)-sacrale(heiligbeen) systeem gebruikt wordt, waar géén manipulaties aan te pas komen en waar zo nodig via SER gecommuniceerd wordt met de patiënt.

 

Hoe verloopt een behandeling?

De patient ligt volledig gekleed, maar zonder spannende riem of knellende kleding, op de behandeltafel. De therapeut legt de handen zonder druk rond het hoofd of aan de voeten. Via uiterst kleine correcties herstellen we het cranio-sacraal ritme. Als patiënt voelt u hier vrijwel niets van, maar het effect is er wel: een heerlijk gevoel van  totale ontspanning.

 

 

 

Bij welke klachten?

cranio sacral 3Door het mechanisme van eigen natuurlijke genezing te activeren, kan cranio-sacraaltherapie onder meer helpen bij de volgende klachten:

 • migraine en hoofdpijn
 • coördinatieproblemen
 • chronische nek- en rugklachten
 • krampen
 • coördinatieproblemen
 • emotionele of posttraumatische problemen
 • leerproblemen (vooral bij kinderen)
 • gedragsproblemen bij kinderen
 • chronische vermoeidheid
 • emotionele moeilijkheden
 • stress- en spanningsgerelateerde problemen
 • TemporoMandibular Joint syndroom 

 

 

Geschiedenis

Het cranio-sacrale systeem werd rond 1920-1930 ontdekt door W. Sutherland, die leerling was van Andrew Still, de grondlegger van de osteopathie. Tot die tijd werd in de anatomie aangenomen dat de schedel van een volwassene onbeweeglijk was.

Dankzij proeven (onder andere op zijn eigen schedel) ontdekte Sutherland dat de schedel uitzet en inkrimpt in golvende bewegingen. Dat noemen we het craniaal ritme. In die tijd kregen enkel artsen en osteopaten les in deze materie, zodat deze kennis maar in beperkte kring bekend werd.

John Upledger heeft hier verandering in gebracht en wordt nu beschouwd als de moderne pionier van de cranio-sacraaltherapie.

 

John Upledger, zelf ook een arts én osteopaat, herontdekte midden jaren ’70 het cranio-sacrale systeem. De therapie kwam daardoor in een ware stroomversnelling. Een van zijn grootste verdiensten is dat hij de opleiding toegankelijk maakte voor alle geïnteresseerde therapeuten met een minimum aan medische achtergrond.